در اقامتگاه تومامو در ژاپن در جزيره هوكايدو يك منطقه گردشگري فوق العاده به ياد ماندني وجود دارد. منطقه آنكاي بر بالاي قله كوه واقع شده است و بعضي اوقات بدليل ارتفاع بالا در بالاي ابر ها قرار ميگيرد. اين باعث ايجاد منظره اي شگفت انگيز ميگردد.

 

رستوراني در بالاي ابر ها (5 عكس)

رستوراني در بالاي ابر ها (5 عكس)

رستوراني در بالاي ابر ها (5 عكس)

رستوراني در بالاي ابر ها (5 عكس)

رستوراني در بالاي ابر ها (5 عكس)