اين تصاوير مربوط است به شهر سانتوس در نزديكي سائوپائولو در كشور برزيل. با يك نگاه به ساختمان ها متوجه كج بودن آنها خواهيد شد. هر يك از برج ها در اين منطقه به يك سمت خم شده اند. دليل اين خم شدگي خاك سست اين منطقه است كه توان وزن زياد اين ساختمان ها را ندارد. تا سال 1968 هيچ محدودتي براي ساخت و ساز در اين منطقه وجود نداشت ولي در حال حاضر ساختمان هاي جديد بايد فونداسيون هايي با عمق 50 متر بسازند تا از بروز حوادث مشابه جلوگيري شود. هنوز انسانهاي زيادي در اين ساختمان هاي كج زندگي ميكنند. يكي از مشكلات زياد زندگي در اين ساختمانها شيب كف آن است . در نتيجه بايد حسابي مراقب وسايل خانه باشند.

 

برج هاي پيزا در برزيل (7 عكس)

برج هاي پيزا در برزيل (7 عكس)

برج هاي پيزا در برزيل (7 عكس)

برج هاي پيزا در برزيل (7 عكس)

برج هاي پيزا در برزيل (7 عكس)

برج هاي پيزا در برزيل (7 عكس)

برج هاي پيزا در برزيل (7 عكس)