گونه اي از كرم ابريشم وجود دارد كه احتمالا جرات دست زدن به آن را نخواهيد داشت. نام اين گونه خاص كه در آمريكاي شمالي زندگي ميكند مگالوپيگيد ميباشد. بهتر است در صورت ديدن اين نوع حشره از آن دوري كنيد زيرا در زير اين ظاهر زيبا سمي خطر ناك وجود دارد كه باعث درد در ناحيه تماس و قرمزي و التهاب شديد پوستي ميشود.

 

گونه اي خاص از كرم ابريشم (9 عكس)

گونه اي خاص از كرم ابريشم (9 عكس)

گونه اي خاص از كرم ابريشم (9 عكس)

گونه اي خاص از كرم ابريشم (9 عكس)

گونه اي خاص از كرم ابريشم (9 عكس)

گونه اي خاص از كرم ابريشم (9 عكس)

گونه اي خاص از كرم ابريشم (9 عكس)

گونه اي خاص از كرم ابريشم (9 عكس)

گونه اي خاص از كرم ابريشم (9 عكس)