هنرمند استراليايي نايك ساواس اخيرا يك نمايشگاه از آثار جالب توجه خود در گالري ليدز لندن برگزار كرده است. اثار او شامل اشكال هندسي و متقارن ميباشند كه با استفاده از نخ هاي رنگي به صورت هاي باور نكردني شكل داده شده اند. اين هنرمند براي خلق هر يك از اين آثار سه بعدي از فرمول هاي رياضي بهره گرفته است. اثار خارق العاده اين هنرمند استراليايي را در ادامهاين آلبوم تاپ ناپ مشاهده خواهيد نمود.

 

آثار هنري با نخ هاي رنگي (10 عكس)

آثار هنري با نخ هاي رنگي (10 عكس)

آثار هنري با نخ هاي رنگي (10 عكس)

آثار هنري با نخ هاي رنگي (10 عكس)

آثار هنري با نخ هاي رنگي (10 عكس)

آثار هنري با نخ هاي رنگي (10 عكس)

آثار هنري با نخ هاي رنگي (10 عكس)

آثار هنري با نخ هاي رنگي (10 عكس)

آثار هنري با نخ هاي رنگي (10 عكس)

آثار هنري با نخ هاي رنگي (10 عكس)