مطمئنا هيچ يك از اين موجودات را تا به حال نديده ايد. اين موجودات تنها با ميكروسكوپ قابل ديدن هستند.

 

موجوداتي عجيب كه تابحال نديده ايد (16 عكس)

کرم

 

 

موجوداتي عجيب كه تابحال نديده ايد (16 عكس)

کنه

 

 

 

موجوداتي عجيب كه تابحال نديده ايد (16 عكس)

کرم های دریایی

 

 

 

موجوداتي عجيب كه تابحال نديده ايد (16 عكس)

 جنین مرغ

 

 

 

موجوداتي عجيب كه تابحال نديده ايد (16 عكس)

بچه قورباغه

 

 

 

موجوداتي عجيب كه تابحال نديده ايد (16 عكس)

ناخن انسان

 

 

 

موجوداتي عجيب كه تابحال نديده ايد (16 عكس)

موريانه جنگلي

 

 

 

موجوداتي عجيب كه تابحال نديده ايد (16 عكس)

کرم

 

 

 

موجوداتي عجيب كه تابحال نديده ايد (16 عكس)

دو عدد چشم مگس

 

 

 

موجوداتي عجيب كه تابحال نديده ايد (16 عكس)

جنین ماهی زبرا

 

 

 

موجوداتي عجيب كه تابحال نديده ايد (16 عكس)

كرم ابريشم

 

 

 

موجوداتي عجيب كه تابحال نديده ايد (16 عكس)

کرم های دریایی

 

 

 

موجوداتي عجيب كه تابحال نديده ايد (16 عكس)

چشم عنکبوت

 

 

 

موجوداتي عجيب كه تابحال نديده ايد (16 عكس)

مژه

 

 

 

موجوداتي عجيب كه تابحال نديده ايد (16 عكس)

شپش