احتمالا تا بحال پيراهني شبيه به اين نديده و نپوشيده ايد.نام اندرو مي ير ، هنرمند خالق اين اثر چند سالي است كه بر سر زبان ها افتاده و قبلا نيز آثاري از وي در مجله تصويري تاپ ناپ منتشر شده بود. او براي ساخت اين اثر هنري از هيچ كامپيوتري كمك نگرفته است. و فقط با پيچاندن پيچ ها درون تخته چوبي و تنظيم ارتفاع آنها بصورت چشمي اين اثر را خلق كرده است.

 

پيراهني كه از 6500 عدد پيچ ساخته شد (5 عكس)

پيراهني كه از 6500 عدد پيچ ساخته شد (5 عكس)

پيراهني كه از 6500 عدد پيچ ساخته شد (5 عكس)

پيراهني كه از 6500 عدد پيچ ساخته شد (5 عكس)

پيراهني كه از 6500 عدد پيچ ساخته شد (5 عكس)