ين زن كيه ؟ كيه كه توی تمام شو های لباس هميشه توی فرانت رو يا همون سكوی اول ميشينه ؟ ... كيه كه همه روز نامه ها به عنوان سلبرتی اول فشن ازش  عكس ميگيرن و صفحه اول چاپش ميكنن؟ ... آنا پياژه ، هنرمند، اديتور ،نويسنده فشن
با يه نوشته اين خانم ، يك طراح تازه كار به عرش ميره و يك طراح كهنه كار به فرش.پياژه  مهره مهمی در صنعت فشن هست.
در دنياي مد هر كسي نميتواند به يك آيكون فشن تبديل شد بايد دوره و پروسه  طولاني رو طي كنه تا بتونی خبر ساز بشه ، در تيتر خبرها قرار بگيره و صفحه اول روزنامه ها و مجلات جای بگيره تا بتونه به عنوان يك فشن آيكون در صنعت مد . سبك دار شه ... خانم پياژه يك فشن آيكون به تمام معناست سبك و استايل خودش را دارد ...با جرات بی توجه به نقد و نظر ديگران  و كاملا مستقل تا جائی كه خيلی از جوانان مشتاق اينگونه لباس پوشيدن هستند و از وی پيروی ميكنند ... خب شما نميپسنديد .. ميدونم اين به خود شما مربوطه  نه به آنا پيازه  ... قاعدتا آنا پياژه هم سبك شما را نميپسندد !  اين تفاوت در نوع نگاه دنيا را متفاوت ميكنه.

در موزه ويكتور آلبرت نمايشگاه بزرگی از  لباس های خاص و ديدنی پياژه در سال ۲۰۰۶ با ۲۸۶۵ دست لباس و ۲۶۵ جفت كفش ، با تمام اكسسوری هائی كه  خود پياژه هنگام پوشيدن ست ميكرده بر تن مانكن های استند رفت و اين نمايشگاه با شكوه هرچه تمام تر برگزار شد .

متن از آموزشگاه خياطي

 

آنا پياژه ، اديتور و نويسنده فشن (27 عكس)

آنا پياژه ، اديتور و نويسنده فشن (27 عكس)

آنا پياژه ، اديتور و نويسنده فشن (27 عكس)

آنا پياژه ، اديتور و نويسنده فشن (27 عكس)

آنا پياژه ، اديتور و نويسنده فشن (27 عكس)

آنا پياژه ، اديتور و نويسنده فشن (27 عكس)

آنا پياژه ، اديتور و نويسنده فشن (27 عكس)

آنا پياژه ، اديتور و نويسنده فشن (27 عكس)

آنا پياژه ، اديتور و نويسنده فشن (27 عكس)

آنا پياژه ، اديتور و نويسنده فشن (27 عكس)

آنا پياژه ، اديتور و نويسنده فشن (27 عكس)

آنا پياژه ، اديتور و نويسنده فشن (27 عكس)

آنا پياژه ، اديتور و نويسنده فشن (27 عكس)

آنا پياژه ، اديتور و نويسنده فشن (27 عكس)

آنا پياژه ، اديتور و نويسنده فشن (27 عكس)

آنا پياژه ، اديتور و نويسنده فشن (27 عكس)

آنا پياژه ، اديتور و نويسنده فشن (27 عكس)

آنا پياژه ، اديتور و نويسنده فشن (27 عكس)

آنا پياژه ، اديتور و نويسنده فشن (27 عكس)

آنا پياژه ، اديتور و نويسنده فشن (27 عكس)

آنا پياژه ، اديتور و نويسنده فشن (27 عكس)

آنا پياژه ، اديتور و نويسنده فشن (27 عكس)

آنا پياژه ، اديتور و نويسنده فشن (27 عكس)

آنا پياژه ، اديتور و نويسنده فشن (27 عكس)

آنا پياژه ، اديتور و نويسنده فشن (27 عكس)

آنا پياژه ، اديتور و نويسنده فشن (27 عكس)

آنا پياژه ، اديتور و نويسنده فشن (27 عكس)