آثار هنرمند آلمانی مانفرد استادر بر روی زمین نقاشی شده اند. این نقاشی ها فقط از یک زاویه خاص قابل دیدن هستند. از زوایای دیگر شبیه یک نقاشی عجیب و غریب و کشیده خواهند بود.

 

نقاشی های سه بعدی حیرت انگیز روی زمین (9 عکس)

نقاشی های سه بعدی حیرت انگیز روی زمین (9 عکس)

نقاشی های سه بعدی حیرت انگیز روی زمین (9 عکس)

نقاشی های سه بعدی حیرت انگیز روی زمین (9 عکس)

نقاشی های سه بعدی حیرت انگیز روی زمین (9 عکس)

نقاشی های سه بعدی حیرت انگیز روی زمین (9 عکس)

نقاشی های سه بعدی حیرت انگیز روی زمین (9 عکس)

نقاشی های سه بعدی حیرت انگیز روی زمین (9 عکس)

نقاشی های سه بعدی حیرت انگیز روی زمین (9 عکس)