در سال 1919 طی یک حرکت کم نظیر تا آن زمان ، از 19 هزار سرباز برای ساخت تصویر افراد مشهور و یا علائم مشهور جهان استفاده شد.این سربازان با پوشیدن لباس های مخصوص و قرار گیری درمکان های از پیش تعیین شده بخشی از یک تصویر بزرگ را رقم میزدند. تنها تصاویر این صحنه های دیدنی از حدود 100 سال قبل باقی مانده است که در این آلبوم تاپ ناپ شاهد خواهد بود.

 

تصویر سازی با 19 هزار سرباز (8 عکس)

تصویر سازی با 19 هزار سرباز (8 عکس)

تصویر سازی با 19 هزار سرباز (8 عکس)

تصویر سازی با 19 هزار سرباز (8 عکس)

تصویر سازی با 19 هزار سرباز (8 عکس)

تصویر سازی با 19 هزار سرباز (8 عکس)

تصویر سازی با 19 هزار سرباز (8 عکس)

تصویر سازی با 19 هزار سرباز (8 عکس)