چه احساسی خواهید داشت وقتی به یک سیب نقره ای گاز میزنید. و یا سوسیس های طلایی بخورید و یا حتی توت فرنگی های آبی رنگ بخورید. این امکان را میتوانید توسط اسپری های رنگ خوراکی فینیش ایتینگ انجام دهید. این اسپری ها اخیرا وارد بازار های اروپا شده و در چهار رنگ عرضه خواهد شد. نقره ای  ، طلایی ، آبی و قرمز رنگ های خوراکی ارائه شده است.

 

از این پس خوراکی ها را رنگی بخورید (12 عکس)

از این پس خوراکی ها را رنگی بخورید (12 عکس)

از این پس خوراکی ها را رنگی بخورید (12 عکس)

از این پس خوراکی ها را رنگی بخورید (12 عکس)

از این پس خوراکی ها را رنگی بخورید (12 عکس)

از این پس خوراکی ها را رنگی بخورید (12 عکس)

از این پس خوراکی ها را رنگی بخورید (12 عکس)

از این پس خوراکی ها را رنگی بخورید (12 عکس)

از این پس خوراکی ها را رنگی بخورید (12 عکس)

از این پس خوراکی ها را رنگی بخورید (12 عکس)

از این پس خوراکی ها را رنگی بخورید (12 عکس)

از این پس خوراکی ها را رنگی بخورید (12 عکس)