شانگهاي ، چين از 1990 تا 2010

روند رشد شهر هاي بزرگ (15 عكس)

 

دبي ، امارات متحده عربي سال 1990 ، 2003 و 2007

روند رشد شهر هاي بزرگ (15 عكس)

روند رشد شهر هاي بزرگ (15 عكس)

 

 بانكوك ، تايلند از 1990 تا 2007

روند رشد شهر هاي بزرگ (15 عكس)

 

پاناما سيتي در پاناما ، از سال 1930 تا 2009

روند رشد شهر هاي بزرگ (15 عكس)

 

 لندن سال 1975 تا 2006

روند رشد شهر هاي بزرگ (15 عكس)

 

 توكيو ، ژاپن از سال 1960 تا 2010

روند رشد شهر هاي بزرگ (15 عكس)

 

 آتلانتا ، آمريكا از سال 1964 تا 2004

روند رشد شهر هاي بزرگ (15 عكس)

 

 لاس وگاس ، آمريكا از 1954 تا 2009

روند رشد شهر هاي بزرگ (15 عكس)

 

 پاريس ، فرانسه در سال هاي 1960 و 2006

روند رشد شهر هاي بزرگ (15 عكس)

 

روند رشد شهر هاي بزرگ (15 عكس)

 

  نيويورك در سال هاي 1954 ، 1984 ، 2009

روند رشد شهر هاي بزرگ (15 عكس)

روند رشد شهر هاي بزرگ (15 عكس)

روند رشد شهر هاي بزرگ (15 عكس)

 

 شينزن ، چين از سال 1980 تا امروز

روند رشد شهر هاي بزرگ (15 عكس)