شاید چند ماه پیش خبر سرو بستنی های با روکش طلا در برج میلاد را شنیده باشید. اما این بار در لندن سیگار های برگی به افراد ثروتمند عرضه میشود که با روکش طلا تزئین شده اند. قیمت هر نخ از این سیگار ها 500 دلار است.

 

سیگار طلایی (7 عکس)

سیگار طلایی (7 عکس)

سیگار طلایی (7 عکس)

سیگار طلایی (7 عکس)

سیگار طلایی (7 عکس)

سیگار طلایی (7 عکس)

سیگار طلایی (7 عکس)