هنرمند آمریکایی با نام مستعار (لی هیزم شکن)در سایت هنری دویانت آرت آثار جالبی از خودش منتشر کرده است. او حیوانات تخیلی که در ذهنش جا داشتند به دنیای واقعیت آورده است. او ابتدا این مجسمه ها را ساخته و بعد با پر و مو های رنگی آن ها را تزئیین کرده است. تعدادی از آثار جالب این خانم خوش ذوق و با حوصله را در این آلبوم خواهید دید.

 

حیوانات خیالی در واقعیت (9 عکس)

حیوانات خیالی در واقعیت (9 عکس)

حیوانات خیالی در واقعیت (9 عکس)

حیوانات خیالی در واقعیت (9 عکس)

حیوانات خیالی در واقعیت (9 عکس)

حیوانات خیالی در واقعیت (9 عکس)

حیوانات خیالی در واقعیت (9 عکس)

حیوانات خیالی در واقعیت (9 عکس)

حیوانات خیالی در واقعیت (9 عکس)