این هلیکوپتر اثر هنری از یک هنرمند پرتغالی به نام جووانا واسکونسلوس میباشد. تمامی روکش اسن هواپیما با طلا تزئین شده و برای دادن جلوه زیبا از پر های شتر مرغ نیز در تزئین آن بکار رفته است.

 

هلیکوپتر دخترونه هم ساخته شد (6 عکس)

هلیکوپتر دخترونه هم ساخته شد (6 عکس)

هلیکوپتر دخترونه هم ساخته شد (6 عکس)

هلیکوپتر دخترونه هم ساخته شد (6 عکس)

هلیکوپتر دخترونه هم ساخته شد (6 عکس)

هلیکوپتر دخترونه هم ساخته شد (6 عکس)