جشن آغاز سال نو چینی یکی از بزرگترین و مهم‌ترین مناسبت‌های بخش بزرگی از جمعیت آسیا محسوب می‌شود. مردم چین با آتش‌بازی با "سال اژدها" وداع گفتند و به استقبال "سال مار" رفتند.
چینی‌ها روز دهم فوریه به استقبال سال جدید خود رفتند. در ایام پیش از برگزاری این مراسم ده‌ها میلیون کارگر دوره‌گرد، دانشجو و ... برای گذاراندن سال جدید در کنار خانواده‌های خود راه سفر پیش می‌گیرند؛ رویدادی که عظیم‌ترین جابه‌جایی همزمان انسان‌ها در کره زمین به شمار می‌آید.
ناگفته نماند که در فرهنگ چین مار معانی گوناگونی دارد، از زیبایی و هوش و زیرکی گرفته تا غرور و خشم.

متن از دویچه وله

 

 

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)

جشن سال 2013 چینی (55 عکس)