این کودک 4 ساله با این بولداگ فرانسوی دوستان بسیار صمیمی هستند. آنها در تمام طول شبانه روز با هم هستند و وقت زیادی را با هم میگذرانند.از بازی کردن گرفته تا حتی تماشای تلویزیون.

 

دو دوست صمیمی (9 عکس)

دو دوست صمیمی (9 عکس)

دو دوست صمیمی (9 عکس)

دو دوست صمیمی (9 عکس)

دو دوست صمیمی (9 عکس)

دو دوست صمیمی (9 عکس)

دو دوست صمیمی (9 عکس)

دو دوست صمیمی (9 عکس)

دو دوست صمیمی (9 عکس)