بوهی نام سگ سه ساله ای است که علاقه زیادی به پوشیدن لباس های مردانه دارد. صاحب او که به این مطلب پی برده هر روز از او در ظاهر جدید عکس گرفته و روی وبلاگش میگذارد. عکس های او در نرم افزار اینستا گرام نیز در بین کاربران بسیار مشهور شده است. او بر طبق آخرین مد و فشن لباس میپوشد.

 

سگ خوش پوش (10 عکس)

سگ خوش پوش (10 عکس)

سگ خوش پوش (10 عکس)

سگ خوش پوش (10 عکس)

سگ خوش پوش (10 عکس)

سگ خوش پوش (10 عکس)

سگ خوش پوش (10 عکس)

سگ خوش پوش (10 عکس)

سگ خوش پوش (10 عکس)