با توجه به اینکه عده زیادی از کاربران با توجه به سرعت پایین اینترنت از تصاویر متحرک شاکی بودند ، در این آلبوم فقط عکس های متحرک کم حجم استفاده شده است. هر کدام از این تصاویر زیر یک مگا بایت حجم دارند و برای اینترنت های خانگی مناسبند.

نکته : برای دیدن تصاویر متحرک روی هر عکس کلیک کنید.

 

تصاویر متحرک کم حجم ، 19 بهمن 1391 (17 عکس)

تصاویر متحرک کم حجم ، 19 بهمن 1391 (17 عکس)

تصاویر متحرک کم حجم ، 19 بهمن 1391 (17 عکس)

تصاویر متحرک کم حجم ، 19 بهمن 1391 (17 عکس)

تصاویر متحرک کم حجم ، 19 بهمن 1391 (17 عکس)

تصاویر متحرک کم حجم ، 19 بهمن 1391 (17 عکس)

تصاویر متحرک کم حجم ، 19 بهمن 1391 (17 عکس)

تصاویر متحرک کم حجم ، 19 بهمن 1391 (17 عکس)

تصاویر متحرک کم حجم ، 19 بهمن 1391 (17 عکس)

تصاویر متحرک کم حجم ، 19 بهمن 1391 (17 عکس)

تصاویر متحرک کم حجم ، 19 بهمن 1391 (17 عکس)

تصاویر متحرک کم حجم ، 19 بهمن 1391 (17 عکس)

تصاویر متحرک کم حجم ، 19 بهمن 1391 (17 عکس)

تصاویر متحرک کم حجم ، 19 بهمن 1391 (17 عکس)

تصاویر متحرک کم حجم ، 19 بهمن 1391 (17 عکس)

تصاویر متحرک کم حجم ، 19 بهمن 1391 (17 عکس)

تصاویر متحرک کم حجم ، 19 بهمن 1391 (17 عکس)