يك متخصص خالكوبي در بل‍ژيك به نام روسلان تومانيانز با يك طراح روسي به نام ليزا آشنا شد و تصميم گرفتند باهم ازدواج كنند.ليزا براي نشان دادن عشقش به همسر جديدش ابتدا چند خالكوبي كوچك روي صورت و بدنش انجام داد و در نهايت تصميم گرفت نام شوهرش را روي صورتش خالكوبي كند.تصاوير خالكوبي صورت وي را در اين آلبوم از تاپ ناپ مشاهده ميكنيد.

 

خالكوبي روي صورت به نام عشق (8 عكس)

خالكوبي روي صورت به نام عشق (8 عكس)

خالكوبي روي صورت به نام عشق (8 عكس)

خالكوبي روي صورت به نام عشق (8 عكس)

خالكوبي روي صورت به نام عشق (8 عكس)

خالكوبي روي صورت به نام عشق (8 عكس)

خالكوبي روي صورت به نام عشق (8 عكس)

خالكوبي روي صورت به نام عشق (8 عكس)