هنرمند آمریکایی به نام کریس دوروسز با استفاده از صد ها قطره رنگ که بر روی صفحات اکرلیک قرار داده آثار هنری سه بعدی بسیار جالبی خلق کرده است. به گفته او مهمترین نکته آثار او این است که از هیچ نوع قلمو و وسیله ای برای نقاشی استفاده نکرده و فقط با چکاندن قطرات مختلف رنگ این صحنه ها را به تصویر کشیده است. با توجه به لایه لایه بودن نقاشی هنگامی که از کنار این تابلو ها عبور میکنید حجم شخصیت های نقاشی را حس کرده و احساس سه بعدی بودن آنها به شما دست خواهد داد.

 

نقاشی های کوچک سه بعدی (15 عکس)

نقاشی های کوچک سه بعدی (15 عکس)

نقاشی های کوچک سه بعدی (15 عکس)

نقاشی های کوچک سه بعدی (15 عکس)

نقاشی های کوچک سه بعدی (15 عکس)

نقاشی های کوچک سه بعدی (15 عکس)

نقاشی های کوچک سه بعدی (15 عکس)

نقاشی های کوچک سه بعدی (15 عکس)

نقاشی های کوچک سه بعدی (15 عکس)

نقاشی های کوچک سه بعدی (15 عکس)

نقاشی های کوچک سه بعدی (15 عکس)

نقاشی های کوچک سه بعدی (15 عکس)

نقاشی های کوچک سه بعدی (15 عکس)

نقاشی های کوچک سه بعدی (15 عکس)