عکسی هایی که میبینید متعلق به موجودی بنام تاردیگرادا می باشد. این موجود یکی از انعطاف پذیر ترین موجودات روی کره زمین است زیرا  میتواند بدون آب تا 10 سال زنده بماند و دمای -271 درجه را در هلیوم مایع و همینطور دمای 100 درجه آب جوش را براحتی تحمل میکند. پرتو های و امواج را تا 1000 برابر بیشتر از انسان تحمل کند. این موجو بسیار کوچکبین 0.5 تا 1.5 میلیمتر طول دارد. (اطلاعات از ویکی پدیا)

 

 

 

موجودی بنام تاردیگرادا (12 عکس)

موجودی بنام تاردیگرادا (12 عکس)

موجودی بنام تاردیگرادا (12 عکس)

موجودی بنام تاردیگرادا (12 عکس)

موجودی بنام تاردیگرادا (12 عکس)

موجودی بنام تاردیگرادا (12 عکس)

موجودی بنام تاردیگرادا (12 عکس)

موجودی بنام تاردیگرادا (12 عکس)

موجودی بنام تاردیگرادا (12 عکس)

موجودی بنام تاردیگرادا (12 عکس)

موجودی بنام تاردیگرادا (12 عکس)

موجودی بنام تاردیگرادا (12 عکس)