به تازگی بازی جالبی در اینترنت و شبکه های اجتماعی براه افتاده است. در این بازی کاربران با استفاده از یک تکه نان باگت عکس هایی در وضعیت طنز و خنده دار تهیه می کنند و برای هم به نمایش میگذارند. در این بازی اینترنتی حتی تعدادی از افراد مشهور و بازیگران نیز شرکت کرده اند و عکس های خود را با سایرین به اشتراک گذاشته اند. تعدادی از عکس های منتخب این شوخی اینترنتی را در این آلبوم تاپ ناپ خواهید دید.

 

بازی با نان باگت (23 عکس)

بازی با نان باگت (23 عکس)

بازی با نان باگت (23 عکس)

بازی با نان باگت (23 عکس)

بازی با نان باگت (23 عکس)

بازی با نان باگت (23 عکس)

بازی با نان باگت (23 عکس)

بازی با نان باگت (23 عکس)

بازی با نان باگت (23 عکس)

بازی با نان باگت (23 عکس)

بازی با نان باگت (23 عکس)

بازی با نان باگت (23 عکس)

بازی با نان باگت (23 عکس)

بازی با نان باگت (23 عکس)

بازی با نان باگت (23 عکس)

بازی با نان باگت (23 عکس)

بازی با نان باگت (23 عکس)

بازی با نان باگت (23 عکس)

بازی با نان باگت (23 عکس)

بازی با نان باگت (23 عکس)

بازی با نان باگت (23 عکس)

بازی با نان باگت (23 عکس)

بازی با نان باگت (23 عکس)