تاپ ناپ - شاید تا قبل از اینکه بدانید آثار هنری بنیامین شاین با چه موادی درست شده اند زیاد برایتان جذابیت نداشته باشد. ولی اگر دقت کنید خواهید دید که او در هر اثرش فقط از یک تکه پارچه توری استفاده کرده و با چروک کردن آن و اتو کشیدن و ثابت نگاه داشتن چروک ها چنین آثار غیر قابل باوری را خلق کرده است. در بعضی از اثر هایش از تور های یک پارچه به طول 50 متر استفاده شده است.

 

آثار باورنکردنی که فقط از تور ساخته شده اند (7 عکس)

آثار باورنکردنی که فقط از تور ساخته شده اند (7 عکس)

آثار باورنکردنی که فقط از تور ساخته شده اند (7 عکس)

آثار باورنکردنی که فقط از تور ساخته شده اند (7 عکس)

آثار باورنکردنی که فقط از تور ساخته شده اند (7 عکس)

آثار باورنکردنی که فقط از تور ساخته شده اند (7 عکس)

آثار باورنکردنی که فقط از تور ساخته شده اند (7 عکس)