اگر شما هم دوچرخه داشتید دردسر هایی که برای قفل می کشیدید به خاطر دارید . قفل های زنجیری که همیشه پر سر و صدا بودند. قفل های مدرن تر هم در مواقع حرکت باید به دور زین می پیچیدید که ظاهر دوچرخه را زشت میکرد. حالا یک طراح خلاق به نام آدریان جانزن یک مدل قفل مخفی برای دوچرخه طراحی کرده است. قفل او با بیرون آمدن از زیر صندلی کمک زیادی به زیبا تر بودن ظاهر دوچرخه میکند.

 

قفل سر خود (10 عکس)

قفل سر خود (10 عکس)

قفل سر خود (10 عکس)

قفل سر خود (10 عکس)

قفل سر خود (10 عکس)

قفل سر خود (10 عکس)

قفل سر خود (10 عکس)

قفل سر خود (10 عکس)

قفل سر خود (10 عکس)

قفل سر خود (10 عکس)