این آثار کلکسیونی از آثار افراد مطرح در زمینه نقاشی های واقع کرایانه است و متعلق به یک نفر نیست. اسامی خالقان این آثار عبارت است از : جوردی جوروجی ، سوزان ون پلت ، جون هاردی ، اینس مک دوگال ، دیو جی ، هوآنگ مین له ، جوسیل سوزا و آناستازیا ارلندا.


نقاشی هایی به شدت طبیعی (16 عکس)

نقاشی هایی به شدت طبیعی (16 عکس)

نقاشی هایی به شدت طبیعی (16 عکس)

 

نقاشی هایی به شدت طبیعی (16 عکس)

نقاشی هایی به شدت طبیعی (16 عکس)

نقاشی هایی به شدت طبیعی (16 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند