هنرمند بریتانیایی جرمی هاتچیون با تغییرات جزئی روی تعدادی از وسایل آنها را غیر قابل استفاده کرده است. هدف او از این کار به سوال گرفتن محصولات شرکت ها و برند های مشهور است که با قیمت های گزاف به عنوان کالا های لوکس به کار گرفته میشوند و مشتریان آنها هر ساله مبالغ هنگفتی بابت این برند ها خرج می نمایند.او در این سری از کارهایش از وسایل هنری گرفته تا وسایل مرتبط با مد و لباس و حتی وسایل و ابزار های کاری را مد نظر قرار داده است.

 

از این وسایل نمی توانید استفاده کنید (18 عکس)

از این وسایل نمی توانید استفاده کنید (18 عکس)

از این وسایل نمی توانید استفاده کنید (18 عکس)

از این وسایل نمی توانید استفاده کنید (18 عکس)

از این وسایل نمی توانید استفاده کنید (18 عکس)

از این وسایل نمی توانید استفاده کنید (18 عکس)

از این وسایل نمی توانید استفاده کنید (18 عکس)

از این وسایل نمی توانید استفاده کنید (18 عکس)

از این وسایل نمی توانید استفاده کنید (18 عکس)

از این وسایل نمی توانید استفاده کنید (18 عکس)

از این وسایل نمی توانید استفاده کنید (18 عکس)

از این وسایل نمی توانید استفاده کنید (18 عکس)

از این وسایل نمی توانید استفاده کنید (18 عکس)

از این وسایل نمی توانید استفاده کنید (18 عکس)

از این وسایل نمی توانید استفاده کنید (18 عکس)

از این وسایل نمی توانید استفاده کنید (18 عکس)

از این وسایل نمی توانید استفاده کنید (18 عکس)

از این وسایل نمی توانید استفاده کنید (18 عکس)