هنرمند ژاپنی به نام ماکائون این اسباب بازی های منحصر بفرد را طراحی و اجرا کرده است. او برای ساخت این عروسک های فلزی ، از قوطی های نوشیدنی های دور ریخته شده استفاده کرده است. طرح های او شامل عروسکهای محبوبی همچون باز لایتر ، وودی و شخصیتهای کارتونی است. در ادامه آثار او را خواهید دید.

 

عروسکهای مشهور با قوطی های فلزی (19 عکس)

عروسکهای مشهور با قوطی های فلزی (19 عکس)

عروسکهای مشهور با قوطی های فلزی (19 عکس)

عروسکهای مشهور با قوطی های فلزی (19 عکس)

عروسکهای مشهور با قوطی های فلزی (19 عکس)

عروسکهای مشهور با قوطی های فلزی (19 عکس)

عروسکهای مشهور با قوطی های فلزی (19 عکس)

عروسکهای مشهور با قوطی های فلزی (19 عکس)

عروسکهای مشهور با قوطی های فلزی (19 عکس)

عروسکهای مشهور با قوطی های فلزی (19 عکس)

عروسکهای مشهور با قوطی های فلزی (19 عکس)

عروسکهای مشهور با قوطی های فلزی (19 عکس)

عروسکهای مشهور با قوطی های فلزی (19 عکس)

عروسکهای مشهور با قوطی های فلزی (19 عکس)

عروسکهای مشهور با قوطی های فلزی (19 عکس)

عروسکهای مشهور با قوطی های فلزی (19 عکس)

عروسکهای مشهور با قوطی های فلزی (19 عکس)

عروسکهای مشهور با قوطی های فلزی (19 عکس)