این رقابتها با حضور 18 استان اردبیل ، گیلان ، کرج ، خراسان شمالی ، مازندران ، گلستان ، خراسان رضوی ، تهران ، خراسان جنوبی ، آذربایجان شرقی ، اصفهان ، قزوین ، بوشهر ، کرمانشاه ، زنجان ، کرمان ، همدان و خوزستان و در سه کلاس B1 (نابینای مطلق) وB2 ( در حد نابینایی مطلق ) B3 (بینایی کم ) و در ماده های 100 ، 200 ، 400 ، 800 و 1500 متر پرش طول ، پرش سه گام ، پرش ارتفاع ، پرتاب وزنه ، پرتاب دیسک و پرتاب نیزه طی روزهای پنج شنبه و جمعه هفته گذشته در ورزشگار تختی مشهد برگزار شد . گفتنی است در این رقابتها 146 دو و میدانی کار حضور داشتند .

 (عکس ها از مصطفی حقگو)

مسابقات دو میدانی قهرمانی کشور بانوان (16 عکس)

مسابقات دو میدانی قهرمانی کشور بانوان (16 عکس)

مسابقات دو میدانی قهرمانی کشور بانوان (16 عکس)

مسابقات دو میدانی قهرمانی کشور بانوان (16 عکس)

مسابقات دو میدانی قهرمانی کشور بانوان (16 عکس)

مسابقات دو میدانی قهرمانی کشور بانوان (16 عکس)

مسابقات دو میدانی قهرمانی کشور بانوان (16 عکس)

مسابقات دو میدانی قهرمانی کشور بانوان (16 عکس)

مسابقات دو میدانی قهرمانی کشور بانوان (16 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند