مونتسرات جزیره‌ای است واقع در دریای کارائیب است . آتشفشان مونتسرات در ژوئیه سال 1995، برای اولین بار در طول تاریخ شروع به فوران کرد که نتیجه آن تخریب و ویران شدن شهر مرکزی مونتسرات به نام پلای‌ماوث و نیمی از بخش جنوبی این جزیره شد. خاکسترهای این آتشفشان تا به امروز نیز وجود داشته و بسیاری از مناطق اطراف را خارج از دسترس کرده است. با این وجود، مناطق امنی را ایجاد کرده‌اند که محلی برای حضور گردشگران جهت مشاهده خرابی‌های به بار آمده از فعالیت این آتشفشان بوده است.

 

خرابی های آتشفشان مونتسرات در کارائیب (16 عکس)

خرابی های آتشفشان مونتسرات در کارائیب (16 عکس)

خرابی های آتشفشان مونتسرات در کارائیب (16 عکس)

خرابی های آتشفشان مونتسرات در کارائیب (16 عکس)

خرابی های آتشفشان مونتسرات در کارائیب (16 عکس)

خرابی های آتشفشان مونتسرات در کارائیب (16 عکس)

خرابی های آتشفشان مونتسرات در کارائیب (16 عکس)

خرابی های آتشفشان مونتسرات در کارائیب (16 عکس)

خرابی های آتشفشان مونتسرات در کارائیب (16 عکس)

خرابی های آتشفشان مونتسرات در کارائیب (16 عکس)

خرابی های آتشفشان مونتسرات در کارائیب (16 عکس)

خرابی های آتشفشان مونتسرات در کارائیب (16 عکس)

خرابی های آتشفشان مونتسرات در کارائیب (16 عکس)

خرابی های آتشفشان مونتسرات در کارائیب (16 عکس)

خرابی های آتشفشان مونتسرات در کارائیب (16 عکس)

خرابی های آتشفشان مونتسرات در کارائیب (16 عکس)