گالوم‏ شخصیتی خیالی خلق شده توسط جی. آر. آر. تالکین است. او برای نخستین بار در سری کتابهای هابیت ظاهر شد و نقش بسیار مهمی را در سری ارباب حلقه‌ها ایفا کرد. گالوم از نسل هابیت‌های کنار رودخانه بود و در آنجا به نام اسمیگل شناخته می‌شد. گالوم در واقع شخصیتی بد ذات است که حلقه در وجود اسمیگل به وجود آورده‌است. در اين آلبوم چهره عده اي از بازيگران مشهور با كمي تغييرات به سبك چهره گالوم طراحي شده است كه ظاهري جالب به آنها داده است. عكس ها را در ادامه خواهيد ديد.

 

هنرپيشه هاي معروف به از ديد اسمیگل و گالوم‏ (8 عكس)

هنرپيشه هاي معروف به از ديد اسمیگل و گالوم‏ (8 عكس)

هنرپيشه هاي معروف به از ديد اسمیگل و گالوم‏ (8 عكس)

هنرپيشه هاي معروف به از ديد اسمیگل و گالوم‏ (8 عكس)

هنرپيشه هاي معروف به از ديد اسمیگل و گالوم‏ (8 عكس)

هنرپيشه هاي معروف به از ديد اسمیگل و گالوم‏ (8 عكس)

هنرپيشه هاي معروف به از ديد اسمیگل و گالوم‏ (8 عكس)

هنرپيشه هاي معروف به از ديد اسمیگل و گالوم‏ (8 عكس)