هنرمند اسپانیایی به نام لورا مودامیو با استفاده از خودکار چهره بازیگران محبوبش را روی کاغذ طراحی کرده است. آثار حیرت انگیز وی را در این آلبوم در تاپ ناپ شاهد هستید.


نقاشی های کشیده شده با خودکار از بازیگران (10 عکس)

نقاشی های کشیده شده با خودکار از بازیگران (10 عکس)

نقاشی های کشیده شده با خودکار از بازیگران (10 عکس)

نقاشی های کشیده شده با خودکار از بازیگران (10 عکس)

نقاشی های کشیده شده با خودکار از بازیگران (10 عکس)

نقاشی های کشیده شده با خودکار از بازیگران (10 عکس)

نقاشی های کشیده شده با خودکار از بازیگران (10 عکس)

نقاشی های کشیده شده با خودکار از بازیگران (10 عکس)

نقاشی های کشیده شده با خودکار از بازیگران (10 عکس)

نقاشی های کشیده شده با خودکار از بازیگران (10 عکس)