شرکت کانادایی هایپر استیلت بر روی پروژه ای نظامی در حال کار است. این شرکت بر روی پارچه هایی کار میکند که می تواند سربازان را از دید دشمن مخفی کند.این تکنولوژی کوانتومی که توسط فردی به نام گای کارمر اختراع شده است میتواند پرتو های نور را به دور شیئ بپیچاند و آن را از دید مخفی نماید. این اختراع عجیب و شگفت انگیز از هیچ دوربین ، صفحه نمایش و یا باطری استفاده نمیکند و به همین علت برای کاربرد های نظامی بسیار ایده آل میباشد.

 

پوشش نامرئی برای سربازان (6 عکس)

پوشش نامرئی برای سربازان (6 عکس)

پوشش نامرئی برای سربازان (6 عکس)

پوشش نامرئی برای سربازان (6 عکس)

پوشش نامرئی برای سربازان (6 عکس)

پوشش نامرئی برای سربازان (6 عکس)