در اين آلبوم تاپ ناپ عكس هاي كميابي از ذرات برف ريزه را خواهيد ديد كه توسط عكاس روسي به نام آندرو اوسوكين و با استفاده از لنز هاي ماكرو گرفته شده است.

عکس هایی بسیار زیبا از مولکول های برف و یخ (9 عکس)

عکس هایی بسیار زیبا از مولکول های برف و یخ (9 عکس)

عکس هایی بسیار زیبا از مولکول های برف و یخ (9 عکس)

عکس هایی بسیار زیبا از مولکول های برف و یخ (9 عکس)

عکس هایی بسیار زیبا از مولکول های برف و یخ (9 عکس)

عکس هایی بسیار زیبا از مولکول های برف و یخ (9 عکس)

عکس هایی بسیار زیبا از مولکول های برف و یخ (9 عکس)

عکس هایی بسیار زیبا از مولکول های برف و یخ (9 عکس)

عکس هایی بسیار زیبا از مولکول های برف و یخ (9 عکس)