43 سال قبل يك طراح لباس ژاپني به نام يوكو اونو سري لباس هاي جديدي براي همسرش كه يكي از سرشناس ترين خواننده هاي آن دوران در دنيا بود  ، طراحي كرد.  اين طرح ها هيچ وقت به مرحله توليد نرسيد. ولي يك شركت آمريكايي اين طرح ها را به واقعيت تبديل كرده است كه در اين آلبوم از تاپ ناپ شاهد هستيد. ضمنا نام همسر اين خانم ،جان لنون از موسسان و خواننده هاي گروه بسيار مشهور بيتلز بود .

 

 

طرح هاي عجيب همسر جان لنون (8 عكس)

طرح هاي عجيب همسر جان لنون (8 عكس)

طرح هاي عجيب همسر جان لنون (8 عكس)

طرح هاي عجيب همسر جان لنون (8 عكس)

طرح هاي عجيب همسر جان لنون (8 عكس)

طرح هاي عجيب همسر جان لنون (8 عكس)