بخشی از سواحل استرالیا بدلیل قرمز شدن آب های آن ها تعطیل شد و از ورود مردم به آنها جلوگیری شده است. این قرمزی غیر عادی رنگ بدلیل جلبک های زیادی است که به ساحل رسیده اند.

 

سواحل قرمز رنگ استرالیا (10 عکس)

سواحل قرمز رنگ استرالیا (10 عکس)

سواحل قرمز رنگ استرالیا (10 عکس)

سواحل قرمز رنگ استرالیا (10 عکس)

سواحل قرمز رنگ استرالیا (10 عکس)

سواحل قرمز رنگ استرالیا (10 عکس)

سواحل قرمز رنگ استرالیا (10 عکس)

سواحل قرمز رنگ استرالیا (10 عکس)

سواحل قرمز رنگ استرالیا (10 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند