مطمئنا در صورتی که تیتر را نمیخواندید با دیدن عکس ها متوجه موضوع نمی شدید. شرکت شکلات سازی ایتالیایی به نام آفیشینا دل چوکولاتو به تازگی شکلات هایی به شکل ابزار آلات تولید کرده و در بسته بندی هایی شبیه به جعبه ابزار به مشتریانش می فروشد. ایده ای جالب مخصوصا اگر قرار باشد میهمان های خود را غافلگیر کنید.

 

ابزار آلات شکلاتی (8 عکس)

ابزار آلات شکلاتی (8 عکس)

ابزار آلات شکلاتی (8 عکس)

ابزار آلات شکلاتی (8 عکس)

ابزار آلات شکلاتی (8 عکس)

ابزار آلات شکلاتی (8 عکس)

ابزار آلات شکلاتی (8 عکس)

ابزار آلات شکلاتی (8 عکس)