این مجسمه ساخته شد از 75 هزار مداد رنگی است،به شکل یک درخت و پنج کلاغ درست شده و دارای هفت متر ارتفاع و پانزده متر طول است.این مجسمه کار دیگری از هنرمند خلاق Herb Williams است.

 

ساخت یک درخت جالب با 75 هزار مداد رنگی (7 عکس)

ساخت یک درخت جالب با 75 هزار مداد رنگی (7 عکس)

ساخت یک درخت جالب با 75 هزار مداد رنگی (7 عکس)

ساخت یک درخت جالب با 75 هزار مداد رنگی (7 عکس)

ساخت یک درخت جالب با 75 هزار مداد رنگی (7 عکس)

ساخت یک درخت جالب با 75 هزار مداد رنگی (7 عکس)

ساخت یک درخت جالب با 75 هزار مداد رنگی (7 عکس)