ميسي نام اين سگ كوچك است كه گفته ميشود كوچكترين سگ دنيا لقب گرفته است.او با داشتن فقط 7 سانتيمتر قد و طولي كمتر از 12 سانتيمتر و وزني حدود 150 گرم , بيشتر به يك همستر شباهت دارد تا يك سگ. اين سگ در حال حاضر سه ماهه است و 16 بار كوچكتر از خواهران و برادران خود ميباشد. عكس ها در ادامه آمده است.

کوچکترین سگ جهان (10 عکس)

کوچکترین سگ جهان (10 عکس)

کوچکترین سگ جهان (10 عکس)

کوچکترین سگ جهان (10 عکس)

کوچکترین سگ جهان (10 عکس)

کوچکترین سگ جهان (10 عکس)

کوچکترین سگ جهان (10 عکس)

کوچکترین سگ جهان (10 عکس)

کوچکترین سگ جهان (10 عکس)

کوچکترین سگ جهان (10 عکس)