این نماد جالب که با 1497 لیوان قهوه درست شده است در مكزيكو سيتي قرار دارد. اين اثر هنري به سفارش شركت نسكافه و توسط 8 هنرمند براي يادبود 60 امين سالگرد اين سازنده معروف قهوه در دنيا ساخته شده است.

 

نمادی جالب ساخته شده از لیوان قهوه ! (12 عکس)

نمادی جالب ساخته شده از لیوان قهوه ! (12 عکس)

نمادی جالب ساخته شده از لیوان قهوه ! (12 عکس)

نمادی جالب ساخته شده از لیوان قهوه ! (12 عکس)

نمادی جالب ساخته شده از لیوان قهوه ! (12 عکس)

نمادی جالب ساخته شده از لیوان قهوه ! (12 عکس)

نمادی جالب ساخته شده از لیوان قهوه ! (12 عکس)

نمادی جالب ساخته شده از لیوان قهوه ! (12 عکس)

نمادی جالب ساخته شده از لیوان قهوه ! (12 عکس)

نمادی جالب ساخته شده از لیوان قهوه ! (12 عکس)

نمادی جالب ساخته شده از لیوان قهوه ! (12 عکس)

نمادی جالب ساخته شده از لیوان قهوه ! (12 عکس)