Diego Fazio که بیشتر با نام DiegoKoi شناخته شده است هنرمندی خبره در خلق آثار واقعگرایانه است،اقلب مردم با دیدن چنین تصویری این سوال را می پرسند که آیا این واقعا طراحی است و جواب آنها بله است. DiegoKoi از مراحل کشیدن تصویری فوق العاده واقعی که بیش از 200 ساعت وقت برده، عکس برداری کرده است.

 

طراحی بسیار واقعی با مداد (7 عکس)

طراحی بسیار واقعی با مداد (7 عکس)

طراحی بسیار واقعی با مداد (7 عکس)

طراحی بسیار واقعی با مداد (7 عکس)

طراحی بسیار واقعی با مداد (7 عکس)

طراحی بسیار واقعی با مداد (7 عکس)

طراحی بسیار واقعی با مداد (7 عکس)