تاپ ناپ در اوایل اکتبر در تایلند یک فستیوال عجیب برگزار میشود. مردم در طول این مراسم که 9 روز به طول می انجامد بسیاری از قوانین را باید رعایت کنند. آنها حق خوردن گوشت و مشروبات را در این ایام را ندارند. داشتن رابطه جنسی و پوشیدن لباس از دیگر موارد منع شده در این روز ها میباشد. مهمترین و عجیب ترین رسم آنها در این روز ها رد کردن اشیاء مختلف از دهانشان است. از نظر آنها هر قطره خون که بابت اینکار ریخته شود عبادت محسوب میگردد. عكس هاي اين مراسم در سال گذشته را در اين لينك ببينيد.


نکته: بعضی از عکس ها ممکن است نارحت کننده باشند.

کار های عجیب و چندش آور (13 عکس)

کار های عجیب و چندش آور (13 عکس)

کار های عجیب و چندش آور (13 عکس)

کار های عجیب و چندش آور (13 عکس)

کار های عجیب و چندش آور (13 عکس)

کار های عجیب و چندش آور (13 عکس)

کار های عجیب و چندش آور (13 عکس)

کار های عجیب و چندش آور (13 عکس)

کار های عجیب و چندش آور (13 عکس)

کار های عجیب و چندش آور (13 عکس)

کار های عجیب و چندش آور (13 عکس)

کار های عجیب و چندش آور (13 عکس)

کار های عجیب و چندش آور (13 عکس)