اتو استادت یک جاذبه توریستی در نزدیکی کارخانه فولوکس در آلمان قرار دارد. در این مکان که به خود کارخانه فواوکس واگن تعلق دارد ، بازدید کنندگان میتوانند از بین اتومبیل های ساخت این کارخانه یکی را انتخاب کنند و آن را در پیست مخصوص امتحان کنند. چیزی که در این آلبوم خواهید دید جاذبه اصلی این مکان یعنی برج های پارکینگ طبقاتی ان است. چیزی که مطمئنا در اولین نگاه همه را جذب خود خواهد کرد. هر برج 60متر ارتفاع دارد و بیش از 400 اتومبیل را در خود نگهداری میکند.تصاویر این آلبوم تاپ ناپ جزئیات بیشتری در اختیار شما قرار خواهند داد.

(قبلا آلبوم دیگری از این نوع پارکینگ منتشر شده بود که البته عکس هایش با این البوم متفاوت بود)

 

پارکینگ طبقاتی پیشرفته فولوکس واگن (9 عکس)

پارکینگ طبقاتی پیشرفته فولوکس واگن (9 عکس)

پارکینگ طبقاتی پیشرفته فولوکس واگن (9 عکس)

پارکینگ طبقاتی پیشرفته فولوکس واگن (9 عکس)

پارکینگ طبقاتی پیشرفته فولوکس واگن (9 عکس)

پارکینگ طبقاتی پیشرفته فولوکس واگن (9 عکس)

پارکینگ طبقاتی پیشرفته فولوکس واگن (9 عکس)

پارکینگ طبقاتی پیشرفته فولوکس واگن (9 عکس)

پارکینگ طبقاتی پیشرفته فولوکس واگن (9 عکس)