دیدن عروس های دریای که در تاریکی اعماق آب ها می درخشند تجربه فوق العاده ای است ولی با دسرسی کم به عمق دریاها این کار به سختی امکان پذیر است. هنرمندی ژاپنی به نام Takahiro Matsuo همراه با معماری با نام Akihisa Hirata اتاقکی ساختند که در آن می توانید از درخشش عروس های دریایی در اطراف و بالای سرتان لذت ببرید بدون اینکه از خطر نیش های این موجود زیبا نگران باشید،تصاویر این عروس های دریایی سه بعدی است و تا حد زیادی مهان حس واقعی را به شما می دهد.

 

اتاقی با زرق و برق عروس های دریایی (7 عکس)

اتاقی با زرق و برق عروس های دریایی (7 عکس)

اتاقی با زرق و برق عروس های دریایی (7 عکس)

اتاقی با زرق و برق عروس های دریایی (7 عکس)

اتاقی با زرق و برق عروس های دریایی (7 عکس)

اتاقی با زرق و برق عروس های دریایی (7 عکس)

اتاقی با زرق و برق عروس های دریایی (7 عکس)