این درخت توسط Kevin Iris ساخته شده است.او ده ها درخت با سیم های سفت درست کرده است که بعضی از آنها حتی به فروش رسیده اند.او در خانه خود جنگل های مینیاتوری و 20 درخت ساخته شده با سیم دارد و به طور کامل در ساخت انواع درخت غرق شده است.او با ساختن این درختان فلزی که نمی توان آنها را از بین برد سعی دارد به گونه خود با از بین بردن درختان مخالفت کند.

 

درخت درست شده با سیم (7 عکس)

درخت درست شده با سیم (7 عکس)

درخت درست شده با سیم (7 عکس)

درخت درست شده با سیم (7 عکس)

درخت درست شده با سیم (7 عکس)

درخت درست شده با سیم (7 عکس)

درخت درست شده با سیم (7 عکس)