یک نهنگ 15 lمتری بعد از مرگ طبیعی در سواحل فیلیپین به گل نشست. مسئولان تصمیم گرفتند که برای او مراسم خاکسپاری برگزار کنند. این وال غولپیکر در دانشکده علوم دریایی فیلیپین به خاک سپرده شد.

 

تشییع جنازه یک نهنگ در فیلیپین (6 عکس)

تشییع جنازه یک نهنگ در فیلیپین (6 عکس)

تشییع جنازه یک نهنگ در فیلیپین (6 عکس)

تشییع جنازه یک نهنگ در فیلیپین (6 عکس)

تشییع جنازه یک نهنگ در فیلیپین (6 عکس)

تشییع جنازه یک نهنگ در فیلیپین (6 عکس)