یکی از دیدنی ترین نمایشگاه های گل و گیاه در دنیا نمایشگاه سالانه هاروگیت است. این نمایشگاه هر ساله در ماه سپتامبر در بریتانیا برگزار میگردد. این جشنواره برای شکرگزاری از شروع فصل جدید کشاورزی برگزار میشود .جالبترین بخش این نمایشگاه بخش گیاهان غول پیکر است . در این بخش شاهد بزگترین گیاه ها از انواع مختلف هستید.

 

جشنواره گل و گیاه های غول پیکر هاروگیت (12 عکس)

جشنواره گل و گیاه های غول پیکر هاروگیت (12 عکس)

جشنواره گل و گیاه های غول پیکر هاروگیت (12 عکس)

جشنواره گل و گیاه های غول پیکر هاروگیت (12 عکس)

جشنواره گل و گیاه های غول پیکر هاروگیت (12 عکس)

جشنواره گل و گیاه های غول پیکر هاروگیت (12 عکس)

جشنواره گل و گیاه های غول پیکر هاروگیت (12 عکس)

جشنواره گل و گیاه های غول پیکر هاروگیت (12 عکس)

جشنواره گل و گیاه های غول پیکر هاروگیت (12 عکس)

جشنواره گل و گیاه های غول پیکر هاروگیت (12 عکس)

جشنواره گل و گیاه های غول پیکر هاروگیت (12 عکس)

جشنواره گل و گیاه های غول پیکر هاروگیت (12 عکس)