نام این سگ پاتریک است. او در یکی از واگن های حمل زباله پیدا شد که در آن گیر افتاده بود. ظاهرا یک هفته در آنجا اسیر بوده و هیچ غذا و آبی در این مدت نخورده بود و از نظر پزشکی در حال مرگ بود و امیدی به زندگیش نبود. ولی علارغم این موارد زنده ماند و به زندگی طبیعی بازگشت.

 

نجات سگ در حال مرگ (10 عکس)

نجات سگ در حال مرگ (10 عکس)

نجات سگ در حال مرگ (10 عکس)

نجات سگ در حال مرگ (10 عکس)

نجات سگ در حال مرگ (10 عکس)

نجات سگ در حال مرگ (10 عکس)

نجات سگ در حال مرگ (10 عکس)

نجات سگ در حال مرگ (10 عکس)

نجات سگ در حال مرگ (10 عکس)

نجات سگ در حال مرگ (10 عکس)