با وجود هزاران ماهواره و سفینه های پرتاب شده در فضا که در حال گردش و سفر در منظومه شمسی هستند . جالب است که بتوانیم  از عکسهای ارسال شده از آنها در منزل خود  لذت ببریم. این عکسها ، عکسهایی از ناسا و ESA هستند که از خورشید، ماه، مریخ ،زحل، مشتری و زمین گرفته شده اند.برای عکس برداری از این سیاره ها، بزرگنمایی هایی از چند سانتیمتر تا چندیدن میلیون کیلومتر بکار برده شده.


 نکته : همیشه با کلیک بر روی عکسهای تاپ ناپ ، میتوانید آنها را در سایز بزرگ ببینید.

 

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

سطح عطارد

 

 

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

ماه و زمین از فاصله دور

 

 

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

ماه و اتمسفر زمین

 

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

تورینو در ایتالیا در شب

 

 

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

زیبایی ایتالیایی در شبی تابستانی - عکاس Douglas H. Wheelock

 

 

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

گردبادی که از داخل اتمسفر گرفته شده - عکاس Douglas H. Wheelock

 

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

چاله ای در ماه

 

 

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

آخرین پرتو های خورشید در ماه

 

 

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

پلی طبیعی بر روی ماه

 

 

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

عکسی با کیفیت بالا از مریخ از ESA

 

 

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

سطح مریخ

 

 

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

نمایش طوفانهای سهمگین در سطح مریخ

 

 

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

سطح مریخ

 

 

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

عکسی که مریخ نورد از رد پای خودش بر روی مریخ گرفته

 

 

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

باز هم رد پای مریخ نورد روی مریخ

 

 

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

عکس دیگری از مریخ نورد از سنگی که برای آزمایش از آن نمونه برداری کرده

 

 

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

عکس میکروسکوپی که مریخ نورد از سنگ های مریخ گرفته

 

 

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

نقاط روشن شگفت آور روی مشتری

 

 

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

نمایی از زحل و یکی از ماه هایش

 

 

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

یکی از ماه های زحل

 

 

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

یکی از ماه های زحل در بین حلقه اطراف زحل دیده میشود

 

 

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

یکی دیگر از ماه های زحل

 

 

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

سطح یکی از ماه های زحل

 

 

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)

نمایی نزدیک از سطح یکی از ماه های زحل

 

 

منظومه شمسی در اطراف ما (32 عکس)