تاپ ناپ - برتينا دافمن از آلمان دارنده بزرگترين كلكسيون عروسك هاي باربي دنيا است كه قرار است نامش با همين عنوان در كتاب ركوردهاي گينس در سال 2013 چاپ شود. او در كلكسيون خود بيش از 15 هزار عروسك باربي مختلف را نگهداري ميكند. او از سال 1993 تا امروز به جمع آوري اين عروسك هاي خوش اندام مشغول بوده است.

 

بزرگترين كلكسيونر عروسك هاي باربي (6 عكس)

بزرگترين كلكسيونر عروسك هاي باربي (6 عكس)

بزرگترين كلكسيونر عروسك هاي باربي (6 عكس)

بزرگترين كلكسيونر عروسك هاي باربي (6 عكس)

بزرگترين كلكسيونر عروسك هاي باربي (6 عكس)

بزرگترين كلكسيونر عروسك هاي باربي (6 عكس)