تاپ ناپ - یک طراح مد وفشن ژاپنی به نام کازوهیرو واتانابارکورد بلند ترین فوکول !! دنیا را از آن خود کرده است.ارتفاع موهای او به بیش از یک متر رسیده است.

 

بلند ترین فوکول دنیا (10 عکس)

بلند ترین فوکول دنیا (10 عکس)

بلند ترین فوکول دنیا (10 عکس)

بلند ترین فوکول دنیا (10 عکس)

بلند ترین فوکول دنیا (10 عکس)

بلند ترین فوکول دنیا (10 عکس)

بلند ترین فوکول دنیا (10 عکس)

بلند ترین فوکول دنیا (10 عکس)

بلند ترین فوکول دنیا (10 عکس)

بلند ترین فوکول دنیا (10 عکس)